ติดต่อเรา

LI MA MNM TRADING CO.,LTD
บริษัท ลี่ หม่า เอ็ม เอ็น เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด

61/2 หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
50220 ประเทศไทย

อีเมล์ info@limamnmtrading.com